Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Massage Therapie Tanyusha

1.0 Algemene Voorwaarden

Massage Therapie Tanyusha gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt bij Massage Therapie Tanyusha, kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, zoals openbaar vermeld op de website van Massage Therapie Tanyusha, en dat de cliënt akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden

2.0 Afspraken

Massage Therapie Tanyusha werkt alleen op afspraak. 
Deze kan via telefoon, WhatsApp, sms of email gemaakt zijn.
Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar je naam, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
Er kan ook via Treatwell geboekt worden zij vragen dan uw gegevens.
Na massage kan om uw gegevens worden gevraagd om deze aan te vullen in onze administratie.

2.1 Annulering en verplaatsen afspraken

Bij Treatwell geboekte afspraken moeten bij Treatwell geannuleerd of verplaatst worden.
Afspraken die bij Massage Therapie Tanyusha gemaakt zijn moeten via telefoon, sms, Whatsapp of per mail
geannuleerd of verplaatst worden.
Als u niet op de afgesproken dag en tijdstip aanwezig kunt zijn kunt u 24 uur van tevoren
kosteloos de afspraak verzetten of annuleren.

2.2 Niet verschijnen:

Als u niet op u afspraak aanwezig kunt zijn dient u minimaal 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren of te verzetten.
Als u zich niet tijdig, minimaal 60 minuten voor aanvang, afmeldt voor de afgesproken tijd, zullen we 75% van de kosten in rekening brengen. 
Als u geheel niet of te laat afmeld, 60 minuten regel, dan wordt het een zo gehete NO SHOW, dan rekenen we 100% van de kosten. 

3.0 Therapeutische Massage:

Bij Therapeutisch Massage is de therapeut niet verantwoordelijk voor massage als deze niet het gewenste resultaat geeft.
De therapeut zal bij medische klachten u door verwijzen naar de huisarts.

4.0 Cadeaubonnen en acties:

Cadeaubonnen zijn 12 maanden geldig vanaf de dag dat deze gekocht en uitgegeven zijn. Ze zijn niet in te wisselen voor contant geld.

5.0 Massage abonnementen:


10 massage abonnementen zijn 12 maanden geldig vanaf de dag dat de betaling heeft plaatsgevonden.
5 massage abonnementen zijn 6 maanden geldig vanaf de dag dat de betaling heeft plaatsgevonden.
U krijgt een kaart waarop u de massage kunt bij houden.
De massage tijd staat voor op de kaart die u krijgt en tot wanneer de kaart geldig is.
Bij een 10 massage abonnement van 60 minuten is de mogelijkheid om 2 keer 30 minuten te gebruiken.
Bij het 60 minuten abonnement mag u ook meer tijd b.v. 90 minuten opnemen.
Bij een 10 massage abonnementen van 90 minuten mag u maximaal 3 keer 60 minuten opnemen.
Bij het 90 minuten abonnement mag u ook meer tijd b.v. 120 minuten opnemen
Bij een 10 massage abonnementen van 120 minuten mag u maximaal 4 keer 60 minuten opnemen.
Een combinatie van 2 keer 90 minuten en 1 keer 60 minuten kan ook.
Bij een 5 massage abonnementen zijn deze mogelijkheden er niet de tijd is de tijd.
Deze uitzonderingen mogen niet overschrijden worden.
Bij overschrijding kan de tijd inrekening gebracht worden voor het dan geldende tarieven. 
Voor het verlenging van een abonnement moeten er nog maximaal 2  afspraak over zijn voordat er een
nieuw abonnement kan worden afgesloten
Abonnement kunnen uitsluitend contant worden betaald of worden overgemaakt.
Bij overmaken geld de start van het abonnement als het op de rekening staat.
Een 10 massage abonnement mag met 2 personen uit één familie gedeeld worden.
Van beide personen worden de namen genoteerd en kunnen afzonderlijk afspraken maken.

Massage abonnementen komen niet in aanmerking voor de zorgverzekering, daar zijn dan andere afspraken en regels voor.

6.0 Tarieven

De tarieven worden bepaald door Massage Therapie Tanyusha.
De prijzen zijn aan prijsindexatie onderhevig.
Dit zal tijdig bekend worden gemaakt.

7.0 Facturen:

Bij Massage Therapie Tanyusha kunt u een Factuur ontvangen als u dat wil.
Dat kan met één behandeling of een verzameling van behandelingen.
Deze krijgt u dan de volgende keer uitgereikt of als u wil gemaild.
Op de Factuur staan onze gegevens maar ook die van u, de behandeling, de tijden en prijzen.
Over de tarieven wordt de BTW vermeld.
Is de boeking bij ons gedaan of via onze website, dan is de factuur vrij van commissie.
Is de boeking gedaan via Treatwell en u wilt een factuur dan rekenen we 2% commissie per behandeling.
Dit staat vermeld op de factuur per behandeling.

7.0 Cat therapeuten

Massage Therapie Tanyusha is aan gesloten bij de beroepsvereniging
CAT – Complementair Aanvullende Therapeuten
Een beroepsvereniging die opkomt voor verschillende Therapeuten

8.0 Gat geschillen:

Massage Therapie Tanyusha is via de beroepsorganisatie CAT aangesloten bij het GAT.
Heeft u een klacht over Massage Therapie Tanyusha dan kunt u deze neerleggen bij het GAT.
Gatgeschillen.nl
Deze zullen u klacht of geschil in behandeling nemen.

9.0 Verantwoordelijkheid.

Massage Therapie Tanyusha geeft geen erotische of sensuele behandeling. 
Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen vertonen,
worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld.
Ook zal aangifte worden gedaan bij de politie voor seksuele intimidatie.

10.0 Wijziging algemene voorwaarden

Mochten er wijzigingen plaats vinden dan zal deze zo snel mogelijk worden aangepast.
Zijn er regels niet volledig of zijn er punten die hier (nog) niet vernoemd zijn dan beslist Massage Therapie Tanyusha daar zelf over,
Daar waar de Algemene voorwaarden niet in voorziet, bepaalt MTT zelf.